Hvordan virker det

Home » Hvordan virker det

Hvordan arbejder man med Corpus Analyser?

Scanningen giver terapeuten en mængde informationer i forhold til at bestemme hvilke områder der skal arbejdes videre på.

Test

  • Klientes data indtastes på PC- navn, fødselsdato, vægt og højde.

  • Klienten bedes fjerne tunge kæder- slukke mobiltelefonen.

  • Klienten holder testproben i hånden, gerne samme hånd ved hver test. Ingen samtale under testen og så afslappet, som muligt.

  • Testen startes og tager ca 1-2 minutter afhængig af klientens tilstand.

  • Testresultaterne bliver behandlet og gemmes på computeren.

Analyse

Resultaterne vises på skærmen, og præsenteres til klienten.

De 250 test er inddelt i grupper, så resultaterne også fremstår tydelige for klienten. Resultaterne vises grafisk i farver: grøn og blå er indefor normalområdet eller lidt udenfor. Gul er udenfor normalområdet og rød er signifikant udenfor normalområdet. Det fremgår også tydeligt om ubalancen er for lav eller for høj. Klienten får umiddelbar indsigt.

Rapport

Fordi der er så mange involverede parametre, kan systemet vise en komprimeret rapport, hvor kun afvigelser fra normal standard er visuelle. Denne kan gives til klienten sammen med rådgivning i forhold til de enkelte grupper. Anbefalingerne kan individualiseres af behandleren. Det er muligt med en speciel software funktion at sammenligne med tidligere test.

Se her hvilke egenskaber der testes.

*) Advarsel!

En radionic analyse er ikke en medicinsk analyse. Formålet med radionic analyse er ikke at navngive diagnoser, men at identificere alle faktorer som bidrager til klientens kliniske symptomer. Symptomernes fænomener kan manifestere sig i den fysiske-, æteriske-, emotionelle-, mentale krop, eller måske har de domæne udenfor disse områder. En radionic analyse stiller ikke en fysisk diagnose, men afslører dybere ubalancer i energien i klienten aura og æteriske felt.

For at stille en endelig diagnose er det normalt nødvendigt at udføre flere tests. Der er ingen læger, specialister eller terapeuter som kan stille en diagnose baseret på et resultat.