Hoe werkt het

Home » Hoe werkt het

Hoe werk je met de Corpus Analyser?

Een scan geeft de behandelaar vooraf veel informatie *) om de richting te bepalen van zijn verdere onderzoek. De werkwijze is als volgt:

Het testen

  • De cliënt gegevens worden ingevoerd in de pc, alleen naam, leeftijd, gewicht en lengte zijn van belang voor de test.
  • De cliënt wordt gevraagd metalen sieraden af te doen en de mobiele telefoon gaat uit.
  • De cliënt neemt een testprobe in de hand, praat niet en is zoveel mogelijk ontspannen.
  • De test wordt gestart en afhankelijk van de toestand van de cliënt duurt deze 1-2 minuten.
  • De gegevens worden door de computer verwerkt en opgeslagen.

De analyse

Het resultaat wordt op het scherm getoond en wordt besproken met de cliënt.

De geteste 250+ parameters zijn verdeeld in functionele groepen waardoor het voor de cliënt ook duidelijk is. Het resultaat wordt grafische getoond in kleuren: groen en blauw voor binnen de norm of enigszins daarbuiten, geel voor aanzienlijk buiten de norm en rood voor sterk buiten de norm. Ook ziet men direct of het een tekort/te laag of een teveel/te hoog betreft. De cliënt heeft onmiddellijk inzicht.

Rapport

Omdat het over veel parameters gaat kan het systeem een gecomprimeerd rapport tonen waarbij alleen de afwijkingen van de norm zichtbaar zijn. Dat is overzichtelijk en ook geschikt om aan de cliënt mee te gegeven.
Bovendien zijn er adviezen bij iedere groep opgenomen voor de ondersteuning van de cliënt. Deze adviezen zijn te individualiseren door de behandelaar.
Een speciale softwarefunctie maakt vergelijken met eerdere test mogelijk.

Kijk hier naar de functies die worden getest

*) Let op!

Een radionika analyse is géén medische diagnose. Het doel van een radionika analyse is niėt om een aandoening te categoriseren aan de hand van een diagnostische naam, maar om álle factoren te achterhalen die hebben bijgedragen aan de klinische verschijnselen van de patiënt. Dergelijke verschijnselen kunnen zich in het fysieke lichaam, het etherische lichaam, het emotionele lichaam of het mentale lichaam manifesteren. Ze zouden zelfs hun domein daarbuiten kunnen hebben. Een radionika analyse stelt geen diagnose in fysieke zin, maar onthult diepere energetische onevenwichtigheden in het aura- of etherische veld van de patiënt.

Om een definitieve diagnose te stellen, dienen er normaal gesproken meerdere tests te worden uitgevoerd. Er is geen arts, specialist of therapeut die een diagnose zou maken op basis van een enkel resultaat.