Voorwaarden Lidmaatschap

Home » Register » Voorwaarden Lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

  • Door deze voorwaarden te accepteren geeft u aan een (geïnteresseerde) professional te zijn
  • U verklaart kennis te hebben genomen van de Vrijwaring en dienovereenkomstig te handelen
  • U verklaart kennis te hebben genomen van het Privacy Beleid

Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden kan u de toegang tot de Informatie voor Professionals ontzegd worden.